Що е Intranet и има ли той почва у нас?


Тази "статия" има за цел да ви покаже предимствата на Intranet мрежите. Вниманието на автора е спряно на следните проблеми:


Що е Internet

Всеки, който се е занимавал с Internet, знае какво е това.

Но дали е така??? Отговора на този въпрос в доста сложен... Тука предлагам едно просто обяснение. И така какво е Internet? Internet е глобална мрежа обхващаща ЦЕЛИЯ СВЯТ, нещо като телефонната мрежа. За разлика от нея обаче, Вие можете да я ползувате за най различни цели (изброени са само някой от услугите, но не и начина по който те могат да ви бъдат полезни):

Остана само въпроса за включването към интернет - то става чрез модем или чрез вашата локална компютърна мрежа. Освен това трябва да имате инсталиран някакъв софтуер, който често е различен и затова няма да се спирам на него (управление на модем, web_browser, ftp client...). Най интересното е, че тук никъде не се казва какъв да е компютъра ви, защото това наистина не е важно!!!!! (всичко зависи от софтуера, а такъв има за всяка платформа, дори и за Apple ][ !!!!!)


Що е Intranet

След като сме казали какво е Интернет, остава да кажем какво е Интранет. Най-лесния отговор е - СЪЩОТО, САМО ЧЕ ПО-МАЛКО. В случая вие дори не е необходимо да сте свързани с Интернет.

Какво е необходимо за да се направи интранет? - Ами същото като за интернет - TCP/IP мрежа, клиентски софтуер за WWW, FTP и.т.н. Необходим е обаче и софтуер за WWW, FTP и.т.н. сървърите. Такива "free" софтуери има много.


Приложни програми в "условията" на Intranet

Програмите при интранета са много интересен момент. Има няколко типа такива (според автора):

Предимства и недостатъци:

Първо недостатъците - не са по-големи от тези на не-интранет мрежовите програми, ако програмата е замислена добре, то тя ще "върви" добре и ще "върши" добра работа.

Предимства:

Сега няколко думи за това, кое е добре да се направи в интранет и кое - не е:

Програми от типа на MsWord, Excel, 123, PhotoShop, CorelDraw, PageMaker не е добре да се правят във web страница (въпреки някой подобни опити). Тези програми изискват данните да са на локален диск или лична мрежова директория, при тях в един момент до данните може да има достъп само един човек. Тези програми понякога изискват (и с право) огромни ресурси от компютъра на който са пуснати (5 MB таблица в Excel, 10 MB "картинка" във PhotoShop, 50 MB публикация в PageMaker и др.). Тези програми не е добре да бъдат писани за web страница.

Като втори пример бих желал да посоча така наречените програми за разглеждане на документации - в този случай е добре (даже това се прави от доста време) самата документация да се напише във HTML формат (множество Help - файлове, документации, та даже и електронното издание на "Енциклопедия Британика"). Забележете, че тук самата програма, обслужваща help-файла става излишна.

Бази данни - този пример е прекрасен за web-базирани приложения.

Възможните реализации са няколко:

Като още един плюс на web базираните бази данни е този, че базата данни е достатъчно да е локално мултипотребителска (т.е. може да няма "истински" мрежови функции)

Като друг плюс може да се отбележи, че така направената база данни може да се използува заедно със различни не web базирани приложения (като старите ви приложения, Excel, Access и.т.н.)


CGI - що е то?

CGI (или common gateway interface) е програма която се изпълнява на web сървъра. Тя може да се напише на почти всеки език. Съществуват и някой езици, които са създадени специално за CGI, като например Perl.

CGI работи по следния начин: Приема някакви входни данни от web_browser-a, работи, и в резултат създава някаква web страница, която се предава на web_browser-a. CGI е невидим за web_browser-a. От web_browser-a по никакъв начин не може да се "пипа" по CGI програмата.

Всичко казано по-горе се отнася и за CGI програмите.

Примери за CGI програми са всички search_engine -и, free_e_mail -ове и.т.н.

На адрес: http://195.138.134.90/ вие може да видите някой експериментални неща направени от автора.


Java - що е то?

Java (чете се "Джава") се появи преди известно време. Тя е разработена от американската фирма SUN, като идеята беше да бъде създаден език, който е (това са и положителните неща):

Естествено идеята беше за създаване на програмен език за Интернет.

Как работи Java: Кода на програмата се източва от web_browser-a и се изпълнява локално. Това става чрез транслиране (като Basic или dBase) или чрез компилация до машинен код. Тук е въведено едно понятие JVM (Виртуална машина на Java) - това е "нещото", което транслира Java-та. Това може да е някаква програма, самия web_browser (както е в 90% от случаите), или самата операционна система (Linux например).

Доста web_browser-и поддържат Java, но не всички (Netscape Navigator, Ms Inet Explorer, Sun Hot Java и др. поддържат Java)

От принципа на защитата на данните ви, залегнал в Java, този език не може да работи с локални файлове и дискове, не може да има достъп до никакви области от паметта, които не са позволени и.т.н.

Сега малко недостатъци:

Само като забележка може да се отбележи, че Java-та се разделя на две части Java (това за което говорихме до сега) и Java Script (много опростен вариант на Java, който е част от HTML и се използува почти изцяло за "до украсяване" на web страниците ("вдлъбващи се" или "оцветяващи се" бутончета, линия за помощ, използуване на картинки вместо "истински" бутони и др.)

За какво се използува, и за какво да се използува Java

Като изключим по-голямата част от Java програмите (над 90%), които се използуват за до-украсяване на web страниците, Java има доста голямо бъдеще. Някой хора твърдят, че на Java би могло да се напише всичко и това е така, но тук ще спомена само някой добри примери, свързани предимно с базите данни:

 


VB, PlugIn, Active X и.т.н.

VB Script е същото като Java script, но езикът е Visual Basic, поддържан е единствено от Microsoft (поне за сега) и то само в Internet Explorer 4, който за сега е доста спорен.

PlugIn контролите са нещо като "добавъчни модули" за вашия web_browser. Те ви позволяват да извършвате неща с web_browser, за които той не е бил предназначен, като например слушане на музика, гледане на нестандартни формати картинки (*.FIF, *.PNG) и.т.н. PlugIn контролите са идеално средство за повишаване на сигурността. Или обратно. Ако в интернет срещнете някакъв PlugIn, то препоръчително е да помислите малко преди да го инсталирате.

Active X контролите са "малки програмки", най-често на C++, които се изпълняват на клиентския компютър, във web_browser-a. За сега нещата около тях са доста спорни, затова въобще няма дасе спираме на тях. Ако в интернет срещнете Active X контрола, то препоръчително е да не я зареждате.


Сигурност на данните:

Сигурността на данните е интересен проблем т.к. за него се заговори едва в последно време. При интранет, сигурността не се различава особено от сигурността при нормалните мрежови програми. Като доказателство могат да се приведат няколко довода за:

И няколко довода против:


Заключение:

След 5 години Internet ще е навсякъде. Intranet - също. Който сега направи една стъпка в тази насока, в бъдеще ще е на километри пред конкурентите си.


Автор: Николай Михайлов
March.1998